WKUWorld WM 2019 - PFFK U13 -50Kg - Marleen Isab Asvany (HUN) vs Ruby Hofayz (ENG)

Worldchampionships GCO/WKUWorld 2019 Austria Bregenz